top of page

Polityka prywatności Codeaccess

§1

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem  codeaccess.pl (dalej jako Serwis) jest ACM Anna Chudak-Morzuchowska z siedzibą w Zalesiu Górnym (05-540), Leśna Dróżka 19, numer NIP: 123-147-05-80, numer REGON: 386399336 (dalej jako Administrator).

§2

 1. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy bezprawną modyfikacją.

 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§3

 1. Administrator zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszego Serwisu poprzez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z Serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

  •         do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie;

  •         zbierania danych demograficznych o Użytkownikach;

  •         do personalizacji zawartości Serwisu.

 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

  •         kontaktu Użytkownika z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub

  •         rejestracji Użytkownika w Serwisie.

 3. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w celu realizacji usługi.

 4. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, przetwarzane są:

  •         w celu lepszego dostosowania usług świadczonych przez Administratora do potrzeb Użytkownika;

  •         w celu przygotowania dla Użytkownika ewentualnych ofert kursu, pracy, stażu, praktyk lub innej współpracy;

  •         w celu informowania o postępach w nauce;

  •         w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji albo zastrzeżeń;

  •         w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Serwisu, które to mają posłużyć polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;

  •         w celu wysyłania informacji marketingowych i handlowych (po uprzednim wyrażeniu zgody);

  •         w celu prowadzeniu marketingu na rzecz osób trzecich (po uprzednim wyrażeniu zgody).

 5. Korzystanie z Serwisu i przekazywanie swoich danych Administratorowi jest w pełni dobrowolne. Nie podanie danych osobowych przez Użytkownika w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług, może skutkować brakiem możliwości ich realizacji. Administrator zawsze prosi o minimalny zakres danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania usługi bądź udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi Serwisu.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych w §3 pkt. 3.

§4

 1. W każdym czasie użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Chcąc skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres email biuro@codeaccess.pl lub skorzystać z narzędzi udostępnionych w Serwisie, które to umożliwiają skontaktowanie się z Administratorem bądź Inspektorem Ochrony Danych.

§5

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 3. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może kierować je na adres email biuro@codeacccess.pl

bottom of page